Julie Andersland klippet snoren som markerte nyåpningen. Kirkebyggsjef Arne Tveit til venste og kirkeverge Asbjørn Vilkensen til høyre.