Riksantikvaren har fredet Statsarkivet i Bergen

Statsarkivet i Bergen på Årstadvollen var blant byggene som ble fredet i dag. Foto Trond Isaksen, Statsbygg.

I dag ble det markert at 13 utvalgte kulturanlegg landet rundt er fredet av Riksantikvaren. De er alle del av Kulturdepartementets landsverneplan. Blant kulturanleggene er Statsarkivet i Bergen på Årstadvollen.

Blant byggene som blir fredet, er kunstnerboliger som Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, Sigrid Undsets Bjerkebæk og Grotten. Uranienborg, hjemmet til nasjonalhelten Roald Amundsen, blir også fredet. Det blir også flere museumsanlegg, som Austrått, Nasjonalmuseet for arkitektur og Nordnorsk kunstmuseum. Kringkastingshuset på Marienlyst, med Store Studio, og NRK Sápmi i Karasjok står også på fredningslisten. De delene av Erkebispegården i Trondheim som er fra middelalderen, er fredet fra før, nå blir hele anlegget fredet.

Fakta: Landsverneplanen for Kulturdepartementet

Landsverneplanen for Kulturdepartementet inneholder de viktigste kulturminnene innen kultursektoren. Departementet har sammen med blant andre Riksantikvaren vært med på å velge ut anleggene som skal fredes. Bygningene er nøye utvalgt, både ut fra kvalitet og hvor godt de representerer sin type kulturvirksomhet.

I alt 13 utvalgte kompleks blir fredet i planen. Kulturminnene er fra et tidsspenn på rundt 350 år. Det eldste byggverket er pyramiden ved Austråttborgen, fra 1665. Også nyere bygg som publikumsbygget ved Bjerkebæk fra 2007 og Sverre Fehns tilbygg fra 2005 ved Arkitekturmuseet på Bankplassen 3, blir fredet.

Tidligere er Nationaltheatret, Nasjonalgalleriet, Den Nationale Scene og Operabygget i Oslo fredet gjennom Kulturdepartementets landsverneplan.

Flyttet til Årstad i 1921

Statsarkivet i Bergen er en del av Arkivverket og tar hånd om eldre arkivmateriale fra statlige organ på lokalt og regionalt nivå i Hordaland og Sogn og Fjordane. Institusjonen ble opprettet i 1885, og ble frem til 1919 kalt Stiftsarkivet i Bergen. Statsarkivet i Bergen hadde de geistlige arkivene fra Sunnmøre til 1929, og materiale for Rogaland til det ble opprettet eget statsarkivkontor i Stavanger i 1949.

Frem til 1921 holdt statsarkivet til i Klosteret 17 i skolebygningen Bethlehem. Sommeren 1921 flyttet statsarkivet til Årstad til en nyoppført bygning tegnet av arkitekt Egill Reimers.

Bygningen er oppført i stein og med tydelig inspirasjon fra eldre steinbygninger i Bergen og den er gitt en klosterpreg muligens inspirert fra den tidligere adressen, og av arkitektens arbeid med restaureringen av Selje kloster. I trappeoppgangen i en nisje er det plassert en St. Sunniva statue utført av Wilhelm Rasmussen, og malt av Axel Revold. Bygningen fikk i 1924 Houens fonds diplom for god arkitektur. (Wikipedia) https://no.wikipedia.org/wiki/Statsarkivet_i_Bergen