Kronstadkvartalet åpner i forkant av ny bybanelinje i 2022

Kronstadkvartalet får en sentral plass i forhold til bybaneholdeplassene på Kronstad. Illustrasjon Arkitektgruppen Cubus.

Kontrastene blir store på Kronstad når Bybanen til Fyllingsdalen åpner i 2022: stasjonsbygningen fra 1913 ved siden av et flunkende nytt lokalsenter, Kronstadkvartalet.

Kronstad blir et knutepunkt for bybanelinjene i Bergen. Her har linjen til Bergen lufthavn Flesland holdeplass, og når linjen til Oasen åpner i 2022, blir det en holdeplass til. Sentralt mellom de to holdeplassene kommer Kronstads nye lokalsenter. Det er Arkitektgruppen som Cubus prosjekterer og regulerer prosjektet, som har fått navnet Kronstadkvartalet

Det er det gamle trelastkvartalet til Andr. Olsen AS som skal bygges om. Både utforming og gjennomføringen av prosjektet er nøye koordinert med etableringen av den nye bybanelinjen til Fyllingsdalen.

Kafeer, butikker, treningssenter, undervisning og boliger

Kronstadkvartalet får kafeer og butikker, inkludert en utvidet dagligvarehandel. på gateplan. Tilbudet av helsetjenester videreføres og dagens treningssenter skal bli enda større. Kvartalet kan på mange måter sies å utgjøre nordenden av Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. I kontoretasjene i nybygget og i måten kvartalet blir utformet på blir det regulert for undervisning. I de tre øverste etasjene vil det bli boliger med tilgang til store takhager.

Stilren og moderne arkitektur preger Kronstadkvartalet. Illustrasjon Arkitektgruppen Cubus.

Kvartalet etableres med en offentlig passasje – en snarvei – mellom Bjørnsonsgate og Inndalsveien. I sør vil bygget henvende seg mot det nye bybanetorget. Prosjektet er utviklet og utformet i samspill med Bybanen utbygging, noe som skal videreføres frem til bane og bygg er ferdigstilt.

Det er målet at lokalsenteret skal stå klart i forkant av åpningen av linjen til Fyllingsdalen i 2022. Hele prosjektet blir på i alt ca. 20.000 kvadratmeter bygg i tillegg til betydelige arealer by- og uterom.

Byggherre er Andr. Olsen AS. Selskapet ble startet allerede i 1918 og eies 50/50 mellom Andr. Olsen Invest As og Medici Holding AS. Entreprenør er p.t. LAB.

Den eldste delen av Andr. Olsen-bygget på Kronstad ble oppført etter at det gamle trelastlageret brant ned.

Kronstadkvartalet får en sentral plassering i forhold til bybanelinjene til Flesland og Fyllingsdalen. Stasjonsbygningen på gamle Kronstad stasjon fra 1913 blir bevart.