Den eldste delen av Andr. Olsen-bygget på Kronstad ble oppført etter at det gamle trelastlageret brant ned