Med den nye bebyggelsen er det blitt bypreg over Møllendal allmenning