Den gule streken på bildet viser hvor anleggsarbeidene på andre etappe foregår i Ibsens gate og Edvard Griegs vei. Foto Bergen kommune.