Vann- og avløpsledningene i området nærmer seg 100 år