Snart er bare deler av Landås og Minde utenfor området for boligsoneparkering

Senhøstes innføres boligsoneparkering på Løvstakksiden. 1. halvår 2019 følger det meste av Landås etter.

Onsdag 13. juni utvides boligsoneparkeringen i Bergen med soner for Skansemyren (sone 16), Kalfaret (sone 17), Starefossen (sone 18), Fløen (sone 21) og Stadion (sone 28). For bileiere bosatt innenfor disse sonene betyr det ekstra kostnader på 3600 kroner året med én bil, med to biler 9000 kroner. Besøkende må betale 10 kroner timen eller 150 kroner døgnet.

Boligsoneparkering ble innført 16. april i sone 20 Svartediket, og sone 29 Finnbergåsen på Minde. Solheimsviken (sone 12), Solheim (sone 24) og Minde vest (sone 30) er planlagt etablert sent på høsten. Sonene 13-15 (Indre Laksevåg) og 31-31 (Landås) planlegges etablert i løpet av første halvår 2019. Da vil bare deler av Landås og Minde samt Nattlandsfjellet være utenfor området for boligsoneparkering i Årstad bydel.

Fra onsdag 13. juli må både bileiere og besøkende betale for å parkere i sone 28 Stadion. De eneste som slipper unna er elbileierne. Dermed blir det større press på parkeringsplassene sør for sonen, i Minde- og Fridalen-området. Men 1. halvår 2019 får også dette området boligsoneparkering.

Zoom inn på kart over boligsonene i Bergen.

Det er byrådet som har vedtatt å utvide boligsoneparkeringen. Formålet med boligsoneordningen er å skape et bedre bomiljø og å bedre parkeringsforholdene for beboerne i boligsonene. Parkering i offentlig vei i boligsonene blir avgiftsbelagt. Boligsonekortet gjelder for den sonen som er påført kortet.

Virketider

Boligsoneparkeringen gjelder i tidsrommet mandag-fredag kl. 0800-2300 og lørdag kl. 0800-1700.

9000 kroner året for to biler

Beboere som er registrert i folkeregisteret med adresse i boligsonen kan kjøpe boligsonekort. Pris for boligsonekort for seks måneder for beboere i sone 16 til 29 er 1800 kroner for bil nummer en og 2700 kroner for bil nummer to. Har man to biler øker årlige utgifter for parkering i egen sone dermed med 9000 kroner.

Besøksparkering i sone 8-29
Besøksparkering, 10 kroner per. time, 150 kroner per døgn, kan kjøpes på parkeringsautomat i sone 8-29. Automatene er plassert på følgende steder:

  • Sone 16: Vis a vis Fløibanens stasjon i Fjellveien
  • Sone 16: I krysset Ole Irgens veg og Skansemyrsveien
  • Sone 18: I venstre del av snuplass for buss i Starefossveien
  • Sone 21: I krysset Årstadgeilen og Fløenbakken
  • Sone 28: Foran Studentsamskipnaden sitt hus i Fridalsveien 22

(Det er ingen automat i sone 17 Kalfaret)

Elbiler parkerer gratis

I sone 8-29 kan elbiler parkere gratis i boligsonene, men på reserverte plasser for beboere må elbiler ha boligsonekort. Her er ingen begrensning på tid. Elbiler som brukes til jobb i boligsonene i Årstad bydel kan altså med full rett parkere i offentlig vei, selv om det kan bety at beboere med boligsonekort ikke finner parkeringsplass i sitt nærmiljø.

Besøksparkering

Besøkende kan kjøpe midlertidig parkeringstillatelse via Bergen kommune sin parkerings-app «Parkering i Bergen», eller på parkeringsautomat i boligsonene.

Studér kartet nøye

Det er viktig å gjøre seg kjent med grensene for de ulike boligsonene, slik at man ikke parkerer i feil sone.