Solheimslien borettslag moderniseres for 440 mill. kr, får 39 nye leiligheter

Blokkene i Solheimslien 14-20 er ikke til å kjenne igjen med sine friske farger og innglassede balkonger.

Solheimslien borettslag oppgraderes til lavenergiboliger, med nye fasader, rømningstrapper, takterrasser og 39 nye leiligheter.

Borettslaget består av fem høyblokker og tre lavblokker med totalt 320 leiligheter. Blokkene ligger synlig til i bybildet og har en flott utsikt, men har hatt et stort vedlikeholdsetterslep og behov for sikrere rømningssituasjon. Byggearbeidene startet sommeren 2017, og rehabiliteringen skal avsluttes i februar 2021. Prosjektet har en kostnadsramme på 440 mill. kr.

Arkitektgruppen Cubus står for det arkitektoniske, mens Sognnes Bygg AS, som stod for utbyggingen og er eier av Landås skole, er totalentreprenør for rehabiliteringsarbeidet. Arbeidet består av tilleggsisolering, nye fasader, utskifting av alle vinduer, utvidelse av eksisterende balkonger og innglassing av balkonger, nytt sentralt varmeanlegg med radiatorer, nytt desentralisert ventilasjonsanlegg. Takene på alle blokker skal etterisoleres og ny taktekking skal etableres.

Blokkene blir nå oppgradert til lavenergi-klasse 1, som kvalifiserer til støtte fra Enova.

Solheimslien borettslag før og etter ombygging. Foto/illustrasjon Cubus AS.

Her foregår montering av nye innglassede balkonger i Skoglien 35.

30 nye leiligheter i kjellere, ni på taket

For delfinansiering av prosjektet blir det bygget 39 nye leiligheter i borettslaget. I lavblokkene kommer leiligheter i eksisterende kjellere, med universell tilkomst og utgang til egen hageflekk. På høyblokkene kommer eksklusive penthouse-leiligheter på taket.

Alle blokker får takterrasser, som gir tilgang til sol i et ellers skyggefullt område. Leilighetene får tryg- gere rømningsveier med utvendige rømningstrapper. Balkongene utvides og får ny innglassing.

Fasadekonseptet er inspirert av løvfarger, for å harmonere med naturen bak blokkene. Hver blokk får et sett med kontrastfarger for gavler og rømningstrapper, med et spill av tre ulike fargenyanser – grønntoner, gultoner, oransjetoner og rødtoner. Slik vil hver blokk fremstå ulikt i omgivelsene ut fra de skiftende årstidene.

Opprustningen gi både borettslaget og nærområdet et stort løft og en ny identitet.

Solheimslien Borettslag ble stiftet 24. april 1966. Blokkene ble rehabilitert 1992 og utenomhusanlegget i 1998/1999.