Kiosk ved Haukeland sykehus. Atelier KK for Bergens Kioskkompani 159. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket kopi