Kiosk ved Landåstorget. Atelier KK for Bergens Kioskkompani 1959. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.