Kiosk ved Solheim kirke. Atelier KK 1959. På oppdrag fra Bergens Kioskkompani AS. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen kopi