Kiosken ved trikkesløyfen på Minde. Foto Atelier KK for AS Bergens kioskkompani AS 1959. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen kopi