Randi Neteland vant Universitetsforlagets lærebokpris for 2018

Randi Neteland fra Slettebakken vant Universitetsforlagets lærebokpris for 2018. Foto Atle Ose, Universitetsforlaget.

Førsteamanuensis Randi Neteland fra Armauer Hansens vei på Slettebakken vant Universitetsforlagets lærebokpris for 2018 på 100 000 kroner. Tema for boken er høyaktuelt – hvordan skal grunnskulelærerstudenter lykkes med masteroppgaven? Dette er andre år på rad at denne prisen går til en ansatt ved Høgskulen på Vestlandet – Kronstad. Førsteamanuensis Jarle Sidney Diesen ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag skrev den første læreboken på norsk om organisk kjemi sammen med Alexander H. Sandtorv.

Sammen med medredaktør Leiv Inge Aa, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU har hun skrevet boken «Master i norsk. Innføring i metode for lærerstudenter». De har rekruttert forskere fra fagmiljøene sine til å bidra med tekster til boken. Til sammen 20 forfattarere fra Høgskulen på Vestlandet, NTNU, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Østfold skriver hvert sitt kapittel om relevante emner i norskfaget. Universitetsforlaget omtaler bokprosjektet som et nybrottsarbeid.

– Det er litt rart å få pris for noko ein enno ikkje har gjort! No må vi jo berre gjennomføre, sier prisvinneren, som arbeider på Høgskulen på Vestlandet sin avdeling på Kronstad.

Prisen på 100 000 kroner og løfte om utgivelse på Universitetsforlaget ble høytidelig overrakt på Universitetsforlagets sommerfest i Aschehougs representasjonsvilla.

– Vi ønskjer at boka skal fungere som eit oppslagsverk der studentane kan slå opp og lese om akkurat den forskingsmetoden dei treng i arbeidet med masteroppgåva, sier Neteland til høyskolens hjemmeside.

De som starter på grunnskolelærerutdanningen i år tar fatt på sine masteroppgaver i 2020. Neteland håper at de som velger å fordype seg i norskfaget skal få nytte av boken.

– Dei treng ei bok som handlar om metodane dei kan bruke. I denne boka vil dei få steg for steg-forklaringar om korleis dei skal gå fram for å oppnå gode masteroppgåver med høg vitskapeleg kvalitet, sier hun.

Juryen sin omtale

Årets prisvinnere går sammen om å skape en lærebok som har en helt spesiell aktualitet. På en utmerket og solid måte har forfatterteamet gjort et godt utvalg av aktuelle områder og metoder som kan inspirere og opplyse enhver kommende masterstudent i norsk. I prøvekapitlet evner forfatteren å presentere et komplekst stoff (korpusmetodologi) på en engasjerende, pedagogisk og lett forståelig måte. Boka vil være svært nyttig for masterstudentene i norsk og lærerne deres og kunne gå inn som pensumbok i kurs i forskningsmetode på studiet.