Skanska starter byggingen av Alrek helseklynge til høsten

Alrek helseklynge på Årstadvollen blir på ca. 12 000 m2 og er planlagt med 4 etasjer over bakkenivå og 2 underetasjer. Illustrasjon ILLUSTRASJON: Studio Gohde/B+B Arkitekter.

Skanska har signert kontrakt på byggingen av Alrek helseklynge (tidligere kalt Helsecampus Årstadvollen). Kontrakten med Universitetet i Bergen er på 295 mill. kr pluss mva. Prosjektet er en del av et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Etablering av kunnskapsklyngen er et viktig ledd i Universitetet i Bergens strategi for å videreutvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer.

– Vi er glade og stolte over at Skanska ble valgt til å bygge denne delen av Helsecampus Årstadvollen for Universitetet i Bergen. Gjennom vår kompetanse og gjennomføringskraft, skal vi bidra til at forskningsmiljøet i Bergen får inspirerende lokaliteter, som kan fremme både innovasjon og utvikling, sier konserndirektør for Skanskas byggvirksomhet, Camilla Krogh.

Helsecampus Årstadvollen har i vår skiftet namn til Alrek helseklynge. Det nye navnet på klyngesatsingen ble vedtatt på universitetsstyremøte 12. april.

Internasjonalt kraftsentrum

Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Skanska ble tildelt kontrakten i hard konkurranse med flere av landets store entreprenører. Tildelingskriteriene var 50 prosent pris, 20 prosent gjennomføringsplan, 20 prosent kompetanse og 10 prosent knyttet til konkrete forslag til økt miljøambisjon i prosjektet. Kontraktsformen er en totalentreprise med forhandlinger.

– Det er en anerkjennelse til prosjektteamet at vi fikk tildelt kontrakten på disse kriteriene. Prosjektet bidrar til å styrke Skanskas tilstedeværelse i Bergen og passer godt inn i prosjektporteføljen vår, sier regiondirektør i Skanska Bygg Bergen, Raymond Tuv.

River Odontologen og fører opp nybygg på 12 000 kvm

Prosjektet innebærer at det gamle odontologibygget skal rives, og det skal bygges et nytt bygg som skal huse deler av helseklyngen. Det nye bygget vil bli på ca. 12 000 m2 og er planlagt med 4 etasjer over bakkenivå og 2 underetasjer.

Skanska starter nå en fase med optimalisering av bygget, sammen med byggherren, frem mot byggestart i september. Planlagt ferdigstillelse er mai 2020, slik at det er klart til studiestart samme høst.