Inger Bang Lund viet hele livet sitt til musikk

Inger Bang Lund arbeidet som pianist, komponist og musikkpedagog og etterlot seg mer enn 50 komposisjoner for piano, sang og fiolin.

Inger Bang Lund er et ukjent navn for bergensere flest. Kanskje har noen sett navnet hennes på et gateskilt. I 2014 ble det nemlig vedtatt å kalle en av de nye gatene i Kronstadparken for Inger Bang Lund svei. Inger Bang Lund oppnådde anerkjennelse som pianist og komponist, men måtte kjempe mot fordommer som datidens kritikere hadde mot kvinnelige tonekunstnere. Også i Oslo fins det en gate oppkalt etter Inger Bang Lund. Familien bodde noen år omkring 1910 i byen.

Inger Bang Lund arbeidet som pianist, komponist og musikkpedagog og etterlot seg mer enn 50 komposisjoner for piano, sang og fiolin.

Inger Sophie Louise Bang Lund ble født 10. september 1876 i Bergen. Etter et langt liv i musikkens tjeneste hun døde i Bergen 26. desember 1968, 92 år gammel, og ligger gravlagt på Solheim kirkegård. Hun arbeidet som pianist, komponist og musikkpedagog og etterlot seg mer enn 50 komposisjoner for piano, sang og fiolin.

Foreldrene var begge bergensere: Carl Joachim Waldemar Bang var høyesterettsadvokat, enkemann og 20 år eldre enn Inger Sophies mor, Kristofine Susanne Olsen. De giftet seg i Domkirken i 1876, og Inger var deres eneste barn, men hun hadde flere halvsøsken.

Viste musikktalent som treåring

Faren ble raskt klar over at Inger var musikalsk. Da hun var tre år, tok faren henne med til Musikkpaviljongen i Byparken, der Brigademusikken underholdt. Da de kom hjem, satte Inger seg med flygelet og gjentok flere av temaene. Hun skrev egne melodier, og faren bestemte at hun skulle få musikkundervisning. Hennes første lærer var pianisten og komponisten Birgit Lund. Birgit og ektemannen, infanterikaptein Henrik Louis Bull Lund, var fra Kristiania, men deres seks barn vokste opp i Bergen. Både Nina og Edvard Grieg og Ole Bull vanket i hjemmet. Datteren Signe Lund (1868-1950) ble en betydelig komponist og pianist.

Senere fikk hun i Bergen undervisning hos Betty Marie Wallem og Elisabeth Constance Hals Andersen. Bare 18 år gammel fikk hun i 1894 utgitt «Fire Pianostykker» på Einar Kalands musikkforlag i Bergen. I Kristiania fikk hun undervisning i klaverspill av pianisten Hildur Andersen, mens Johan Halvorsen underviste henne i musikkteori. Han var en av de mest sentrale komponister i begynnelsen av 1900-tallet i Norge. Halvorsen anbefalte henne å fortsette studiene hos pianisten og komponisten Alfredo Casella i Roma. Halvorsen hevdet at han ikke hadde mer å lære henne. Casella var blant de ledende i moderne musikk i Italia.

Til Drammen, Kristiania og Roma

Inger giftet seg i 1900 med bryggerimester Harald Lund fra Drøbak. Folketellingen fra dette året forteller at paret sammen med Inger Sophies mor, som da var enke, bodde i Bragernes i Drammen. Ingers yrke var «komponistinde».

I 1910 bor familien på Grünerløkka i Oslo. Paret har tre barn, Inger Marie Bang Lund (født 1901), Arne Bang Lund (født 1903) og Hjørdis Bang Lund (født 1905), alle født i Drammen.

På Cimitero accattolico i Roma står det en minneplakett for Inger Bang Lund. «Til minne om komponistinnen Inger Bang Lund, født i Bergen, Norge…. bodde i Roma». Foto Rolf Clement Johannessen.

Inger hadde holdt en klaverkonsert i Kristiania i 1909, men ville gjerne ha en konsert med egne verker før hun reiste til Roma. Konserten ble holdt 11. oktober 1911. Med seg hadde hun noen av datidens fremste musikere, operasangerne Kaia Eide Norena og Emil Nielsen, og på fiolin Ingebret Haaland. Konserten ble en stor suksess. I 1911 opptrådte hun sammen med sangerinnen Nina Grieg ved konserter i Bergen.

I 1912 dro Inger, Harald, de tre barna og Ingers mor Kristofine til Roma. Inger viet seg til musikkstudier, konsertvirksomhet og komponering. Hun holdt en rekke konserter med både egne og store mestres verker. Romas fremste sangere og musikere deltok.

Roma-oppholdet og ekteskapet tok slutt

I 1925 tok oppholdet i Roma slutt. Harald dro til USA, Inger hjem til Norge for resten av livet. Man vet ikke om ekteskapet ble formelt oppløst, heller ikke hvordan det gikk med Harald og barna Inger Marie og Arne.

– Inger var dypt religiøs. Hun mente at talentet sitt hadde hun fått av Gud, og denne gaven var det viktig for henne å dele med andre, i samsvar med Jesu visdomsord at vårt lys skal vi ikke stille under en skjeppe, men i staken, slik at det kan skinne for mange, skriver Einar Offerdal på Bergen Biblioteks hjemmeside.

Inger Bang Lund har fått en gate oppkalt etter seg i Kronstadparken.

 

 

Inger Bang Lund har fått en gate oppkalt etter seg i Kronstadparken.

Stor innsats for musikklivet i Bergen

I Bergen la Inger ned et mangeårig og høyt skattet arbeid som pedagog ved Bergen musikkonservatorium. Hun nøt respekt og anseelse som pianist og komponist, men opplevde i likhet med andre kvinnelige kolleger i sin samtid at kritikere jevnt over ikke hadde høye tanker om kvinnelige tonekunstnere. Denne fordommen kunne ifølge Offerdal stille seg hindrende i veien når de prøvde å få utgitt sine komposisjoner.

Inger Bang Lunds siste boligadresse var Trangesmuget 14 på Nordnes.

– Gud var med henne hele tiden

I Bergens Tidende 4. januar 1969 sto dette referatet fra begravelsen:
I nærvær av familie og venner ble i går middag komponisten og pianisten Inger Bang Lund bisatt i Solheim kapell. Et blomsterhjerte lå på båren, som var dekket av et hvitt silketeppe. Blant annet fra Bergen Musikklærerforening og fra Einar Kalands Eftf. A/S.
Organist Kristian Senneseth innledet med å spille «Air» av Matheson, hvoretter fru Ingunn Skage sang solo den avdødes egen komposisjon «Min Jesus er nær». Etter salmen «Kjærlighet fra Gud» talte sykehusprest Sverre Ryvik og leste fra brevet til Filipperne, kap. 4, 4-8.

«Jeg har aldri truffet et menneske som lever etter disse bibelord som Inger Bang Lund. Gud var med i hennes liv hele tiden. Hun var glad og takknemlig for den rikdom livet ga henne. Hun var glad i menneskene, i naturen og i musikken – den som hun ga videre til andre», sa presten, og bar frem en takk fra hennes nærmeste.
Etter talen ble sunget «Milde Jesus, du som sagde at til deg skal barnet gå».
Da båren ble senket, spilte organisten “Preludium” av Chopin, og til utgang “Komm, süsser Tod” av J.S. Bach.

Opplysningene er hentet fra Einar Offerdals omtale av Inger Sophie Bang Lund på Bergen Biblioteks hjemmeside.