De første renovasjonsbilene i Bergen ble anskaffet av vognmann Bergesen.