Dette bildet over Mannsverk og Slettebakken til Widerøes Flyveselskap 19. august 1961. Widerøe-samlingen, Universitetsbibilioteket i Bergen kopi