På godværsdager er det stor trafikk på Trappestien. Klipp fra filmen om Trappestien.