Statsarkivet i Årstadveien 22 fotografert av Atelier KK 1923-25. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.