Utsnitt av kart over Årstad fra 1910. Verksskolen lå på østsiden av Løbergsveien. Halvor Lunds gate