Verksskolen i Solheimsviken lå ved Løbergsveien, mellom Løbergsveien 16A-B, det grå bygget, og Løbergsveien 24 i forgrunnen. Huset ble revet i 1978.