Verksskolen2 i Løbergsveien fotografert av Gustav Brosing mellom 1950 og 1965. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.