Over 1000 soltimer i Bergen første halvår

Solmåleren på Bergen lufthavn Flesland har registrert soltimer siden høsten 2015. Foto: Kirsten Øystese/BKK.

Med 1067 soltimer første halvår ble Bergen nestbest av storbyene, bare slått av Oslo med 1189 timer. Nedbøren har vært større enn normalen på grunn av en fuktig start på året, mens temperaturen har ligget to til fire grader over normalen de siste tre månedene, viser tall fra Meteorologisk institutts eklima-database.

Kristiansand er normalt på topp av storbyene som måler solskinnstimer. I år har imidlertid stasjonen hatt tekniske problemer. Vi har i stedet tatt med Landvik ved Arendal, som noterte 1131 soltimer og dermed best i Norge. Oslo Blindern har hatt ca. 120, eller 10 prosent, flere soltimer enn Bergen Flesland. Bergen og Oslo lå noenlunde jevnt i januar, februar, mars og mai, men i april og juni var det mer sol i hovedstaden.

I 2016 hadde Bergen litt mer sol enn Trondheim. I 2017 var Trondheim best, men i år leder Bergen med over 70 soltimer. Tromsø ligger på bunn med bare 689 soltimer. Juni ga ny bunnrekord med bare 58 soltimer.

Mer nedbør enn normalt

Bergen Florida fikk 1015 mm nedbør første halvår, mot 909 mm i normalperioden 1961-90. 499,8 mm nedbør i januar var mer enn dobbelt så mye som normalt. Siden har nedbøren vært litt over og litt under normalen.

Norges våteste sted i 2017, Gullfjellet, ligger bare litt over Florida med 1269 mm nedbør første halvår. Minst nedbør på Vestlandet første halvår hadde Lærdalsøyri med 95 mm.

Soltimer

Flesland Oslo
50500 jan.18 27,1 18700 jan.18 22,7
50500 feb.18 76,5 18700 feb.18 71,8
50500 mar.18 166,3 18700 mar.18 167,5
50500 apr.18 171,7 18700 apr.18 221,9
50500 mai.18 348,4 18700 mai.18 368,8
50500 jun.18 277,1 18700 jun.18 336,1
1067,1 1188,8
Trondheim Tromsø
68173 jan.18 49 90450 jan.18 6,5
68173 feb.18 98,1 90450 feb.18 96,5
68173 mar.18 169,1 90450 mar.18 149
68173 apr.18 206,2 90450 apr.18 148,4
68173 mai.18 316,1 90450 mai.18 230,9
68173 jun.18 156,9 90450 jun.18 58
995,4 689,3
 

 

Nedbør Bg. Florida Bg. Normal Gulfjellet Lærdal
Januar 499,8 235 457,6 35,7
Februar 141,6 152 215,5 1,3
Mars 73,2 170 85,5 5,5
April 137 114 244,8 24,4
Mai 62,2 106 77,6 12,5
Juni 101,1 132 188,2 15,7
Sum 1014,9 909 1269,2 95,1
 

Temperatur  Bg. Florida Bg. Normal
Januar 2,7 1,3
Februar 0,9 1,5
Mars 0,8 3,3
April 7,5 5,9
Mai 14,7 10,5
Juni 14,6 13,3