238 boliger, barnehage, NLA Høgskolen og kafé på Martens-tomten

BOB-boligene ut mot Kanalveien. Bybanens linje mellom sentrum og Fyllingsdalen vil gå forbi husene. Illustrasjon Ard arealplan as.

Høsten 2015 kjøpte BOB og NLA Høgskolens eiendomsselskap de gamle Martens-byggene i Kanalveien 90 på Minde av NRK for 190 mill. kr. Nå er planen klar for det 24 dekar store området. BOB har planer om ca. 238 boenheter. Videre kommer det høyskole med over 2000 ansatte og studenter, barnehage, kafé og kanskje dagligvarebutikk..

Det er Ard arealplan som på vegne av BOB Eiendomsutvikling as har fremmet planforslaget for området på Mindemyren. Det har betegnelsen delfelt S7 og ligger langs Kanalveien og Elvebakken. Planen har merknadsfrist 28. august.

Tidligere Ditlef Martens brødfabrikk består av den gamle brødfabrikken samt administrasjonsbygget, den velkjente rotunden. Begge byggene er tegnet av arkitekt Geir Grung og er markert som bevaringsverdige i områdereguleringen for Mindemyren. Rotunden forutsettes påbygd med tre etasjer inkludert en tilbaketrukket toppetasje. Dette er i samsvar med tidligere planer for bygget. NLA Høgskolen vil i tillegg kunne nytte deler av den planlagte bebyggelsen langs Kanalveien. Totalt planlegges det lokaler for opp mot 1900 studenter og 150 ansatte.

Delfelt S8 på Mindemyren er på 28 dekar. Martens brødfabrikk sine to bygg består. Den velkjente rotunden får to ekstra etasjer. På parkeringsplassen i forgrunnen og bak rotunden kommer boliger. Barnehagen kommer også bak rotunden, på sørsiden av boligene. Foto Google Maps/Google Strret View.

De gamle Martens-byggene i bakgrunnen. Rotunden får to ekstra etasjer. I forgrunnen bebyggelsen mot Kanalveien sett fra øst. Illustrasjon Ard arealplan as.

Barnehagen kommer i sørøstre del av tomten, mot Elvebakken. Martens’ gamle administrasjonsbygg til venstre. Illustrasjon Ard arealplan as.

Ca. 238 boliger og barnehage for ca. 80 barn

Langs Kanalveien og på arealet bak brødfabrikken og rotunden ønsker BOB å bygge boliger, totalt ca. 238 boenheter. Et tområde er avsatt til barnehage for ca. 80 barn.

Det er planlagt idrettshall, tilknyttet høyskolen, under de planlagte boligene.

Menigheten Kristent Fellesskap fortsetter sine aktiviteter i brødfabrikken i sambruk med høgskolen.

Byrom mellom de gamle Martens-byggene i forgrunnen, fabrikkbygningen til venstre og rotunden til høyre. Illustrasjon Ard arealplan as.

Kafé i rotunden

I planforslaget legges det til rette for publikumsrettede virksomheter i deler av 1. etasjene; kafé i rotunden og eventuelt dagligvarebutikk i en av boligblokkene mot Kanalveien.

Samlet bruksareal utgjør 43.418 kvadratmeter (eksklusiv parkering). Byggehøydene varierer mellom tre og ti etasjer.

Kjøreadkomst blir fra Elvebakken med parkering under barnehagen.

Planforslaget forutsetter riving av noen tidligere næringsbygg samt bolighuset Elvebakken 10.

Se området i dag på Google Maps/Google Street View.