Byrom mellom de gamle Martens-byggene i forgrunnen. Illustrasjon Ard arealplan as