Buss fra Hartveit Karosserifabrikk oppstilt på Festplassen. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.