Interiør i buss fra Hartveit Karosserifabrikk. Atelier KK. Oppdragsgiver Alfr. Hartveit Karosserifabrikk. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.