Omtale av Alfr. Hartveit i Det Norske Næringsliv, Bergen fylke 1945.