Femten boliger på to tomter ovenfor Kristianborg bybanestopp

På denne tomten i Fredlundveien kommer det elleve familieleiligheter.

Femten boliger er planlagt på to tomter på oppsiden av det nye bybanestoppet på Kristianborg. Ett hus er revet for å gi plass til bygg med fire leiligheter i Løbergsalleen, mens det på en tomt I Fredlundveien kommer elleve leiligheter fordelt på to felt. Her er det tale om fortetting.

I Løbergsalleen 19 er et eldre hus revet. På tomten kommer det et bygg med fire leiligheter.

Slik blir den nye bebyggelsen i Løbergsalleen 19. Foto/illustrasjon Privatmegleren.

I Løbergsalleen 19, en eiendom på 981 kvadratmeter kommer et bygg med fire leiligheter fra 91 til 102 kvm. Eiendommen var blant de først utparsellerte i området ettersom eiendommen har bruksnummer 37. Bygningene på eiendommen er revet og boligene er lagt ut for salg. Eiendommen ble i 2016 solgt fra Karmøy-firmaet Alliance Invest Eiendom AS til Løbergsalleen 19 AS, som eies av bergensselskapene Pj Investering AS og Gis Holding AS.

Slik blir bebygggelsen i Fredlundveien 11. Illustrasjon Plottaplan AS/Wahl Eiendom Boligutvikling AS (WEBU).

Familieboliger i Fredlundveien

I Fredlundveien planlegger Wahl Eiendom Boligutvikling AS (WEBU) 11 bynære boliger for barnefamilier i form av lave og tette trehus, såkalte townhouse. Planen ble vedtatt i bystyret i januar 2017.

Utbyggingsområdet ligger mellom Øvre Fredlundveien i nord og Fredlundveien i sør. De elleve boenhetene blir fordelt på to felt. Planområdet er på totalt på ca. 7 dekar. På eiendommen er det i dag en tomannsbolig som videreføres i planen. Det samme er tilfelle med stien som går gjennom planområdet. Resten av eiendommen er ubebygget.

Ønsket høy utnyttelse av tomten

Ved varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn merknad fra Fylkesmannen i Hordaland med krav om høy utnyttelse om tomten på grunn av kort avstand til det kommende bybanestoppet på Kristianborg.

Mangel på gode solforhold har vist at det vil være vanskelig å løse private uteareal for andre typer hus enn rekkehus og enebolig. Det vil være krevende å løse gode uteareal som tilfredsstiller kvalitetskravene og samtidig få til en god disponering og arealutnytting for blokkbygninger – trass i at det stilles lavere arealkrav.