Slik blir den nye bebyggelsen i Løbergsalleen 19. Foto illustrasjon Privatmegleren.