Dette utnittet over Kronviken-området er fra et kart fra 1907. Det aktuelle huset på bildet, med det store nabohuset, burde derfor kunne finnes igjen så fremt ikke huset er bygget senere.