Utsikt mot Solheimsviken for 150 år siden

"Parti af Bergen med Soleimsvigen og Puddefjorden". Norske Prospecter, Marcus Selmer, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet tok fotograf Marcus Selmer for 150 år siden, en gang på 1860-tallet. Bildet er utgitt i serien «Norske Propecter» og er tatt fra sørøstsiden av Nygårdshøyden i retning Solheimsviken. Nygård var fortsatt en landlig idyll med hesjer og beitemarker. I forgrunnen ser vi noen av bygningene på Marineholmen, som ble anlagt i 1818. Et par marinefartøyer ligger fortøyd. Marineholmen var en holme den gang, men med tilkomst både fra Strømmen og Møhlenpris.

Broen over Strømmen, Nygårdsbroen, åpnet i 1851, er så vidt synlig. På Årstadsiden av Strømmen var det kommet flere fabrikkbygninger, og noen bolighus skimtes oppover mot Kronstadhøyden. I Solheimsviken ligger blant annet Wingaards Jernstøperi, og i Solheimsviken ligger en båt på slippen til Bergens Mekaniske Værksted, som starten driften i 1855. Utover mot Damsgård lå eiendommene, regnet fra Solheimsviken, Haugen, Solheimslien, Lothe, Stranden, Gyldenpris og Frydenbø. På kartet fra 1868, fra den tid bildet ble tatt, kan vi se bebyggelsen i området.

Blant bygningene vi med sikkerhet vet fortsatt eksisterer er lyststedet Uren, som i Olav og Frida Rustis tid fikk navnet Urdi. Huset ble oppført i første halvdel av 1800-tallet og kan sees på kartet som Lothe. Apoteker Johan Olai Lothe (1818–72) eide lyststedet fra 1861. Lothe var en kjent og aktet mann da kartet ble laget, og det er nok grunnen til at det står Lothe og ikke Uren på kartet. På fotografiet er Uren så vidt med på bildet i høyre billedkant.

Dette kartet fra 1868 viser området som er med på fotografiet til Marcus Selmer. Bildet er tatt på omtrent samme tid som kartet ble laget. Klikk for bedre oppløsning!

Oppslagsbildet i bedre oppløsning og opprinnelig format. Klikk for større bilde! «Parti af Bergen med Soleimsvigen og Puddefjorden». Utgitt i serien Norske Prospecter. Fotograf Marcus Selmer, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.