Dette kartet fra 1868 viser området som er med på fotografiet til Marcus Selmer. Bildet er tatt på omtrent samme tid som kartet ble laget.