Super sykkelvei, men med flaskehalser i begge ender

Her ved esso-stasjonen i Fabrikkgaten er det slutt på Fjøsangerruten. Istendefor undergang må man krysse Fjøsangerveien.

Det er ikke bare godstog med biler fra Drammen som stikker kjepper i hjulene for syklister som vil benytte den nye delen av Fjøsangerruten mellom Minde Allé og sentrum: over Minde Allé er det anlagt gangfelt istedenfor undergang, og ved Fabrikkgaten må man vente på grønt lys over Fjøsangerveien istedenfor å benytte den planlagte undergangen.

Sykkelveien stenges når det er på vei til eller fra terminalen på Minde.

Ikke prøv å åpne porten i håp om å komme videre mot sentrum. Du kommer bare til en enda større port.

Kommer man fra sør blir man etter et par hundre meter møtt av en låst port, og et stykke senere av en enda mer solid port. Stengt port er naturlig på grunn av godstog med biler til terminalen på Minde. Et stykke av sykkelveien blir nemlig delt med togene inntil terminalen opphører i 2019. Teknisk er sykkelveien på hele strekningen fra Minde til Fabrikkgaten av førsteklasses kvalitet.

Et av de fineste partiene på Fjøsangerruten er her ved nybygget Kanalveien 7.

Her ved Minde Allé skulle det lages en undergang, men arbeidet ble utsatt i påvente av bygging av bybanetraseen til Fyllingsdalen.

Fotgjengere ingen adgang

For fotgjengere er derimot traseen en skuffelse. Strekningen fra Fabrikkgaten til rundkjøringen i Kanalveien har to felt for syklister og ett for fotgjengere, men herfra og sørover blir traseen en ren sykkelrute. Gående som skal videre mot Minde må benytte Kanalveien, noe som med dagens anleggsarbeid i strøket innebærer flere kryssinger av veien. Forholdene blir imidlertid utmerket på hele strekningen når Bybanen til Fyllingsdalen åpner i 2022.

Sykkelveien som nå er åpnet ble lansert for ca. 15 år siden og har vært planlagt siden ca. 2010.