Et av de fineste partiene på Fjøsangerruten er her ved nybygget Kanalveien 7