Frem til sommeren 2019 vil sykkelveien og godstogene dele spor på et lite stykke