Her ved Minde allé skulle det lages en undergang, men arbeidet ble utsatt i påvente av bygging av bybanetraseen til Fyllingsdalen