Ikke prøv å åpne porten. Du kommer bare til en enda større port