Dette bildet av Damsgårdsveien 34 tok Gustav Brosing mellom 1950 og 1960. Gustav Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.