I forbindelse med P.H. T. Schmidt sitt 125-årsjubileum i 1962 ble det utgitt et skrift med denne forsiden