P. H. T. 2 Schmidts bilproduksjon skjedde i Potetkjelleren i forgrunnen. Foto Widerøes Flyveselskap 16.7.1965, Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.