Bunadskledde elever ved Balchens Husmorskole på Rosenkrantz Fjøsanger Storetvedt i 1889.