Flott frukt på epletre i asfaltørkenen

Store, flotte epler trives på den lille grønne flekken mellom Michael Krohns gate og Lien.

2018 ser ut til å bli et bra fruktår, også der ingen skulle tro at noe ville plante et epletre. Om noen måneder kan det høstes flotte epler på offentlig grunn mellom Michael Krohns gate og Lien. Her i asfaltørkenen ligger det et langt og smalt stykke land, bare noen meter bredt og meget bratt, som ikke kan brukes til noe. Vi må tilbake til luftfoto fra 1970 for å finne bebyggelse på tomten. Da lå det, ganske malplassert, et hus nederst i krysser der de to veiene møtes, men langt nedenfor epletreet.

Størrelsen tyder på at treet må være ganske gammelt, men det er friskt i greinene og bærer rikt med frukt. Det er ikke en del av en sammenhengende beplantning. Kanskje noen i strøket har ønsket å se et frukttre i blomstring, for plasseringen på offentlig grunn gir neppe noen eiendomsrett til innhøstingen.

Foreløpig er eplene for små til å friste noen, men når vi skriver september, er de nok klar for innhøsting. Det skal bli spennende å se hvor lenge de får henge.

Det store epletreet klorer seg fast på et lite stykke land mellom Lien og Michael Krohns gate.