Det store epletreet klorer seg fast på et lite stykke land mellom Lien og Michael Krohns gate