Gartnerbolig og brannvesen-paviljong skinner igjen

Brannvesenets paviljong fra Bergensutstillingen i 1898 har fått ny port mot Thormølens gate.

I fjor vår så det ut til at et spisested kunne bli en realitet i den gamle gartnerboligen med adresse Thormøhlens gate 50, like ved Småpudden. Bygget i utkanten av Nygårdsparken er på 190 kvadratmeter fordelt på to etasjer. I tillegg kommer Bergen Brandvæsens paviljong på 85 kvadratmeter under Bergensutstillingen i 1898. Paviljongen står på sin opprinnelige plass og er den eneste gjenværende bygning etter den store utstillingen for 120 år siden.

Rieber Eiendom tok initiativ til å få gjort noe med byggene for fem år siden. Etter tekniske undersøkelser av husets beskaffenhet inviterte Bergen kommune i april 2017 interesserte til å rehabilitere bygget og deretter benytte det til kafé/restaurant.

Slik så gartnerboligen i Thormøhlens gate 55 ut våren 2017.

Kommunen håpte noen private kunne ta på seg vedlikeholdet og drive spisested, men interessen var lunken. Så tok kommunen oppussingen selv. Det er blitt litt av en forvandling!

Kommunen ville ikke selge, private ville ikke investere

– Bygget er Bergen kommunes eiendom, og leieprisen for hele leieperioden tilsvarer leietakers investering ved oppføring av bygget, samt drift og vedlikehold av bygget i leieperioden. Utlysningen omfatter rehabilitering/restaurering av Gartnerboligen, herunder prosjektering og utførelse (totalentreprise) samt etablering av café /restaurant i bygget, het det i kommunens utlysningstekst.

Rask igangsettelse av prosjektet, samt tidlig ferdigstillelsesdato ville bli vurdert som positivt. Ettersom arbeidet skulle foregå i et område nær barnehage, ville en kort byggetid også telle positivt ved valg av leietaker.

Interessen var ganske laber. Å ta på seg store kostnader på en kommunal eiendom i en by der det ikke akkurat skorter på spisesteder var lite attraktivt.

I stedet besluttet kommunen å foreta en utvendig rehabilitering, med maling, utskifting av dører m. v. Nå er arbeidet gjort, og byggene fremstår som i sine glansdager. Så spørs det hvilken bruk de to byggene kan få.