Bonava skal bygge 650 boliger på Minde

Bonava kjøpte i fjor TINE-tomten på Minde. Nå har selskapet kjøpt nabotomten mellom TINE og Martens-tomten. Bonava planlegger 650 boliger på de to tomtene. Foto Google Maps/Google Street View.

I september i fjor kjøpte Bonava TINE Meieriet Bergen på Minde, og et nytt tomtekjøp gir enda flere boliger i prosjektet. I 2027 vil det være 650 boliger på de to tomtene ved krysset Minde Allé – Kanalveien.

Bonava har nettopp kjøpt den 13.000 kvm store nabotomten til Bergensmeieriet på Minde, mellom Bergensmeieriet og Martens-tomten. Denne tomten har BOB og NLA Høgskolens eiendomsselskap  kjøpt. På den nyinnkjøpte tomten skal Bonava etter planen oppføre 350 leiligheter, og sammen med de planlagte 300 boligene på TINE-tomten skal Bonava skape en ny bydel med opp mot 2.000 innbyggere. Hele prosjektet ventes ferdig først i 2027, ifølge pressemelding fra Bonava.

Bonava planlegger et stort sammenhengende område, med gode innkjøpsmuligheter og to bybanestopp innen gangavstand.

– Bonava satser på trygghet og glede

Det er bergensbaserte FAV Gruppen som selger tomten. Administrerende direktør, Haakon Jard Veidung har i pressemeldingen følgende tanker bak salget: – Det var viktig for oss å finne en boligutbygger som delte vår og Bergen kommunes fremsyn for området. Mindebyen er et av de mest ambisiøse byutviklingsgrepene i Bergen, og Bonava sin krystallklare visjon med fokus på trivsel og glede i nabolagene gjør oss trygg på at deres konsept vil skape gode rom for mennesker og få flere positive ringvirkninger for byen.

– Kjøpet er en del av vår strategi om å vokse i Bergen. Minde har en rekke kvaliteter i form av god infrastruktur, innkjøpsmuligheter, gode skoler og barnehager, og så er det tett på sentrum og en rekke arbeidsplasser. Dette er alle viktige forutsetninger for å skape et attraktivt nabolag – som er Bonava’s overordnede visjon, sier administrerende direktør i Bonava Norge og Danmark, Torben Modvig.Bonava er Bergens største boligutvikler og står bak prosjekter som LonaParken i Åsane, Skjoldhagen på Fana og Gartnerlien i Sandsli.

 Utbygging i flere trinn

I samtale med Building Supply forteller Bonava at de forventer at de første delene av prosjektet vil være ute på markedet tidlig 2020. TINE skal etter planen flytte inn i deres nye fasiliteter i 2020, og Bonava forventer at de første innbyggerne kan flytte inn i 2021.

FAV-delen vil ta lenger tid å utvikle, i og med at det er først i 2024 at Bonava tar over majoriteten av eiendommen. Planen er at hele nabolaget skal være ferdig i 2027, bekrefter Bonava til Building Supply.

Svensk selskap

Bonava er et svensk entreprenørkonsern med virksomhet i Norden innen bygg og anlegg, asfalt og pukkvirksomhet, samt eiendomsutvikling, i de senere år best kjent under navnet NCC.  NCC-konsernets historie strekker seg imidlertid helt tilbake til 1875. NCC i Norge er dannet etter oppkjøp av norske virksomheter, med historie tilbake til 1920- og 30-tallet. Firmaet Eeg-Henriksen, samt det som var veivirksomheten til Rieber & Søn og Nodest. Den største eieren er Nordstjernan AB, et svensk familieeid investeringsselskap som kontrolleres av Axel og Margaret Ax:son Johnsons stiftelser.