Bonava kjøpte i fjor TINE-tomten på Minde. Nå har selskapet kjøpt nabotomten mellom TINE og Martens-tomten. Bonava planlegger 650 boliger på de to tomtene.