Dette bildet ble tatt av Widerøes Flyveselskap 17. mai 1961