Dampskipet Lynx under angrepet av allierte bombefly utenfor Stavenes i Askvoll 19. september 1944. Foto Imperial War Museum, Wikipedia.